Avís legal

Estem compromesos amb els drets de les persones usuàries d'aquesta web. Per aquesta raó tindràs la màxima transparència i rigor sobretot el que necessites saber sobre Benicàssim Como En Casa.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Identificador del responsable de la web

Responsable: Michel Toumi Borges
Nom comercial: Benicàssim Como En Casa
CIF: 16579265Z
Direcció: C/ Palmeral 41. 12560 Benicàssim (Espanya)
Correu-e: hola@benicassimcomoencasa.es
Activitat: Lloguer particular d'allotjaments turístics

Consulta la informació completa en la versió en castellà.